back to home dude

Primal Champions

Primal Champions

Om Primal Champions

För länge sedan rasade det ett stort krig i Kungariket Il'Kin. Människor och djur blev korsade för att så skapa mäktiga krigare. Dessa krigare finns fortfarande och det är din uppgift att ta dem tillbaka till den gamla härligheten.