back to home dude

Prickskytt 3

Prickskytt 3

Om Prickskytt 3

Du sitter säkert på en hög skyskrapa. Som prickskytt ska du skjuta ner alla fiender. Gör det snabbt och försiktigt!