back to home dude

Pretentious Game 3

Pretentious Game 3

Om Pretentious Game 3

Hjälp det kvinnliga blocket att komma till hennes man. I texten står ibland tips, och på det sättet får du också veta den hjärtskärande berättelsen bakom personagerna!