back to home dude

Pre-Civilization: Stone Age

Pre-Civilization: Stone Age

Om Pre-Civilization: Stone Age

Vi är tillbaka igen till början. Vi har kommit till en primitiv värld var fortfarande inga hus, kläder eller modern teknologi existerar. Hjälper du utvecklingen på väg? Bygg din egen stad, slåss och överlev.