back to home dude

Poyas Odyssey

Poyas Odyssey

Om Poyas Odyssey

I det här spelet är det meningen att du leder gruppen med konstiga varelser längs ett antal hinder, mot utgången. Som hjälpmedel får du en slags klubba och en kub. Upptäck själv vad dessa föremål kan erbjuda dig.