back to home dude

Power Ranger: Samurai

Power Ranger: Samurai

Om Power Ranger: Samurai

Du är en Power Ranger, sikta noga och skjut fåglar eller andra mål. Titta noga på uppdraget.