back to home dude

Porcupine Pop

Porcupine Pop

Om Porcupine Pop

Hjälp de gulliga piggsvinen att resa till staden Philadelphia med de godaste smörgåsarna! Se till att de på vägen träffar alla ballonger genom att skjuta bort dem med den rätta riktningen och hastigheten.