back to home dude

Popcorn Chef

Popcorn Chef

Om Popcorn Chef

Popcorn görs av? Av majs naturligtvis! Vad som gör det svårt att göra popcorn är att majsen ser så mycket ut när det förändras till popcorn. Det är därför svårt att uppskatta hur mycket du måste hälla i popcornmaskinen. Hur mycket popcorn kan du göra utan att för mycket går förlorad?