back to home dude

Poor Alien

Poor Alien

Om Poor Alien

Rädda den utomjordiska varelsen! Förflytta raderna med föremål och se till att 3 objekt av samma sort ligger bredvid varandra. Ta på det här sättet bort alla vita plattor innan odjuret blir kokat!