back to home dude

Pooper Simulator 2014

Pooper Simulator 2014

Om Pooper Simulator 2014

Det är dags att bajsa! Välj först om du vill göra det hemma eller offentligt, och utför sedan de rätta handlingarna för att bajsa fram en stinkande bajskorv!