back to home dude

Plumber Pickle

Plumber Pickle

Om Plumber Pickle

Ta rollen som en rörmokare och fixa läckan. Fór det måste du naturligtvis först upptäcka var läckan kommer ifrån. Det är inte allt, du måste också se till att hitta en väg ut ur huset.