back to home dude

Play By Heart

Play By Heart

Om Play By Heart

Följ Dirk Strider under hans spännande äventyr! Sök igenom olika miljöer, samla föremål som kan komma väl till pass och prata med många personager! Hur kommer den här historien att sluta?