back to home dude

Planet Noevo 2

Planet Noevo 2

Om Planet Noevo 2

Under en undersökning störtar du ner på Planeten Noevo! Gå snabbt på jakt efter de rätta delarna och skydda din bas. Kan du återställa ditt rymdskepp och så undkomma döden?