back to home dude

Planet Defense: G10

Planet Defense: G10

Om Planet Defense: G10

Försök att ta över den fientliga basen! Gör det genom att flyga runt med ditt skepp och placera ut olika byggnader varmed du kan samla kristaller eller kan anfalla!