back to home dude

Plane Adventure

Plane Adventure

Om Plane Adventure

Styr flygplanet genom att klicka med din mus. Ju oftare du klickar, desto högre kommer ditt flygplan. Samla på vägen alla poäng.