back to home dude

Pixel Pussel

Pixel Pussel

Om Pixel Pussel

Titta noga på bilden. Blocken har flyttats och du måste göra bilden komplett igen.