back to home dude

Pixel May Cry

Pixel May Cry

Om Pixel May Cry

Pixel behöver din hjälp. Han sitter inlåst i en grå värld vari han blir anfallen av dödliga ninjor. Hjälper du honom att hålla sig i livet och besegra alla ninjor? Utan din hjälp klarar sig Pixel nämligen aldrig! Se till att du låter Pixel samla alla ljuspunkter, så att han är så stark som möjligt. Lyckas du att hålla Pixel i liv?