back to home dude

Pixel Hate

Pixel Hate

Om Pixel Hate

Skjut ner så många fiender som möjligt, förstör de retro game cheferna och samla powerups i det här klassiska rymdskjutspelet. Antalet pixels som du förstör, det är dina poäng!