back to home dude

Pixel Conflict

Pixel Conflict

Om Pixel Conflict

Krig är ett riktigt helvete. Nej, endast syndare går till helvetet. Krig är krig. Allt spelar ingen roll. För du sitter mitt. Så dyk in i dikena och bestäm din taktik. Det är dags att vinna detta krig.