back to home dude

Pix Hop

Pix Hop

Om Pix Hop

Låt denna pixel hoppa så länge som möjligt. Utan att falla ner i avgrunden eller bli nerskjuten. Under hoppningen kan du till och med samla andra pixels som kan öka din poäng. Så fortsätt att hoppa och vinn!