back to home dude

Pix City

Pix City

Om Pix City

Du bor i en liten stad som kallas för Pix City. Det är upp till dig att besluta hur du lever. Umgås du med dåligt folk och hamnar du i kriminalitet eller letar du efter ett bra jobb och bildar du en fin familj? Det är helt upp till dig!