back to home dude

Pirate Monsters

Pirate Monsters

Om Pirate Monsters

Förstör alla piratmonster. Placera en rejäl bomb på dem och vänta en stund tills bomben exploderar! Har det lyckats? Snabbt till nästa fiende!