back to home dude

Pirate Frenzy

Pirate Frenzy

Om Pirate Frenzy

Försök få kanonkulorna rören genom att tilta masten. Desto smalare pipa, desto fler poäng får du.