back to home dude

Pirat Fälla

Pirat Fälla

Om Pirat Fälla

För tryggt ner kaptenen och hans pirater genom att öppna luckor eller just att stänga. Skeletter får inte röras och ibland rullar det en farlig kanonkula som är dödlig. Så se upp!