back to home dude

Pilot Heroes

Pilot Heroes

Om Pilot Heroes

Hjälp det här flygplanet att slutföra de olika uppdragen! Rädda de drunknande, släck elden och försök att samla så många diamanter som möjligt. Kan du på detta sätt tjäna de flesta poängen?