back to home dude

Pillage The Village

Pillage The Village

Om Pillage The Village

Det är din uppgift att utplåna alla invånare i varje by. Ta upp dem med din mus och kasta upp dem flera meter i luften så att de krossas på marken. Glöm inte att samla de olika mynten för en högre poäng!