back to home dude

Pijaka Blast 3D

Pijaka Blast 3D

Om Pijaka Blast 3D

Gräv en försvarslinje runt dig och locka fienden i fällan. Kasta med bomber för att förinta din fiende.