back to home dude

Pie Attack

Pie Attack

Om Pie Attack

Kasta tårtor till skurkarna och låt de goda människorna vara i fred. Skurkarna har förtjänat det mer än någonsin att bli bombarderade med tårtor! Observera vart du kastar, var snabb och gör inga fel.