back to home dude

Phineas and Ferb Adventure

Phineas and Ferb Adventure

Om Phineas and Ferb Adventure

Anta rollen som Phineas, Ferb eller någon av de andra karaktärerna och gör allt för att omintetgöra planen för fienden! Använd dig av ditt gevär för att skjuta alla fiender i stycken och försök oskadd nå slutet av varje. Kommer du att lyckas att besegra Dr. Doofenshmirtz?