back to home dude

Pet Sledding

Pet Sledding

Om Pet Sledding

Välj en av de 5 djuren och åk sedan släde! Flytta fram och tillbaka över snön och försök att samla så många presenter som möjligt. Men se till att du inte träffar några stenar eller andra hinder!