back to home dude

Perspective Matters

Perspective Matters

Om Perspective Matters

Använd dig av perspektivet för att komma förbi alla hinder! Med Shift knappen växlar du från 2D till 3D, varmed din omgivning plötsligt ser helt annorlunda ut. Lyckas du att spela ut alla nivåer?