back to home dude

Perfekt Mix

Perfekt Mix

Om Perfekt Mix

Du är bartender och dina kunder vill gärna ha sina favoritdrinkar. Du ska blanda dessa drinkar perfekt. Lycka till!