back to home dude

Penguin Escape

Penguin Escape

Om Penguin Escape

Hjälp pingvinen att hitta vägen till utgången. Ta bort block genom att göra kombinationer med tre eller fler likadana.