back to home dude

Penguin Destroyer

Penguin Destroyer

Om Penguin Destroyer

Försök att mörda alla pingviner genom att skjuta granater på dem med din kanon! Krossa dem, dränk dem, explodera dem. Gör detta med så få skott som möjligt för att få en högre poäng!