back to home dude

Penguin Couple Adventure

Penguin Couple Adventure

Om Penguin Couple Adventure

Det här spelet måste du spela med två spelare, eller måste du själv bestyra båda pingvinerna! Hur som helst, låt pingvinparet arbeta tillsammans genom att stå på varandras huvuden när du inte når något eller förflytta objekt!