back to home dude

Pastel Crayon

Pastel Crayon

Om Pastel Crayon

Rita en linje som guidar bollen till stjärnan. Den blå bollen reducerar gravitationen, den lila bollen gör din boll större, och den röda bollen gör stjärnan större.