back to home dude

Parking Hooligan 1

Parking Hooligan 1

Om Parking Hooligan 1

Det viktigaste är att du har den rätta parkeringsplatsen. De andra bilarna måste bort och det ska du se till. Ett par bucklor är också bra.