back to home dude

Paper Doors Escape

Paper Doors Escape

Om Paper Doors Escape

Hitta nyckeln och ta den till dörren. Så öppnar du dörren till nästa nivå. Ibland är det nödvändigt att förflytta föremål, för att hitta nyckeln.