back to home dude

Papa Salad

Papa Salad

Om Papa Salad

Skär alla ingredienser som kommer förbi flygande i små bitar, ju mindre desto bättre. Se upp för ruttna ingredienser, grodor och speglar!