back to home dude

Panzer Ops

Panzer Ops

Om Panzer Ops

Tyvärr är det inte överallt fred på jorden. De behöver din hjälp i Lydonia. Som lagledare och expert på pansarvagnar, är du den anvisade personen att hålla freden i det här området. Gå på uppdrag och se till att du avrundar det framgångsrikt.