back to home dude

Pandesal Boy

Pandesal Boy

Om Pandesal Boy

Ta brödet snabbt till ditt hus. På vägen träffar du på hinder, så se upp för lavablocken och att du inte faller ner.