back to home dude

Pandemic 2

Pandemic 2

Om Pandemic 2

I det här spelet är du ett virus. Du vill förstöra hela mänskligheten genom att göra dem sjuka. Kan du göra det på 200 dagar?