back to home dude

Pandemic

Pandemic

Om Pandemic

Sprid sjukdomen över hela världen. Uppgradera viruset så att hela världen kan bli smittad.