back to home dude

Panda: Tactical Sniper

Panda: Tactical Sniper

Om Panda: Tactical Sniper

Panda verkar ofarlig, men han utför viktiga uppdrag. Varje gång han blir tagen, måste du befria honom.