back to home dude

Palisade Guardian 2

Palisade Guardian 2

Om Palisade Guardian 2

Skydda din stad mot de farliga fienderna. De kommer allihopa på samma gång och måste förintas.