back to home dude

Paldorian Defense

Paldorian Defense

Om Paldorian Defense

Försvara ditt slott mot de bonkande monsterna. Skjut snabbt ner dem, annars är du för sen och tar de över slottet.