back to home dude

Pajama Boy 3

Pajama Boy 3

Om Pajama Boy 3

Pajama Boy kommer tillbaka efter en lång dag. Hela byn är ödelagd och alla människor i byn är försvunna. Det kan naturligtvis inte hända. Inte hos Pajama Boy. Spring genom nivåerna och befria alla människor. Hoppa, dyk och spring. Se till att du inte rör pinnarna.