back to home dude

Pacific Rim: Jaeger Combat Simulator

Pacific Rim: Jaeger Combat Simulator

Om Pacific Rim: Jaeger Combat Simulator

Testa de olika Jaeger-robotarna i den här stridssimulatorn! Ta upp striden med de olika monsterna och försök på detta sätt att slutföra alla missioner. Lyckas du att beskydda vår värld mot den utomjordiska faran?