back to home dude

Over the Moon

Over the Moon

Om Over the Moon

I århundraden har kossorna endast haft en dröm: att hoppa över månen! Nu, tack vare uppfinningen av ko-lanseringstunnan och din hjälp, kan de äntligen uppnå sitt mål. Rikta dina kor noga, samla mynt för extra poäng och hoppa över månen!