back to home dude

Oswald The Elephant

Oswald The Elephant

Om Oswald The Elephant

Hur bra är din balans? Hjälp Elefanten Oswald att avlägga ett så stort avstånd som möjligt på hans styltor. Försök att väl se framåt, annars får du ett problem!